หมอย้ำ! ยาลดความอ้วนแค่ขายฝันลดไม่ได้จริง

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธาน เปิดตัว “คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน” โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. โดยมี นายสมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารบุคลากร ผู้สนใจ เข้าร่วม โดยในงานมีการบรรยายเรื่อง “พิชิตโรคอ้วน” และ การเสวนา เรื่อง “การก้าวสู่ความสำเร็จของการรักษาโรคอ้วน”

และ เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เรื่อง “การรักษาโรคอ้วน” โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ สำหรับคลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน ของโรงพยาบาลกลางนั้น เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ แพทย์อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ แพทย์อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ นักกำหนดอาหาร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันตรวจประเมินและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคอ้วน ทั้งที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด มีการตรวจติดตามอาการและให้คำปรึกษาผู้ป่วยหลังการผ่าตัดในคลินิกเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาไปพบแพทย์หลายคลินิก
นพ.ณรงค์ บุญญกาศ นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลกลาง กล่าวว่า คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วนโรงพยาบาลกลาง ไม่เพียงแต่เป็นคลินิกรักษาโรคอ้วนหรือผ่าตัดกระเพาะเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้รับการรักษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การรักษา และการดูแลสุขภาพต่างๆ ระหว่างกันอีกด้วย ทั้งนี้การรักษานั้น ไม่ใช่คนอ้วนทุกคนจะสามารถเดินเข้ามาเพื่อผ่าตัดกระเพาะ ได้ทั้งหมด ทีมแพทย์จะมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ความอ้วนยังไม่ถึงขั้นอันตราย หรือดัชนีมวลกายไมอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง และ สามารถลดความอ้วนด้วยวิธีการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหาร หรือออกกำลังกายได้ ทีมทแพทย์จะให้คำแนะนำและให้ปฏิบัติ ส่วนกรณีที่น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือประสบปัญหาโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วนทางทีมแพทย์จึงจะพิจารณาผ่าตัดกระเพาะ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการรักษาประมาณ 100 ราย แต่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะแก้ปัญหาไปเพียง 25 รายเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้และเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากความอ้วน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น รวมถึงไม่สามารถเริ่มออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนได้เนื่องจากปัญหาน้ำหนักตัว ดังนั้นการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนจึงไม่ใช่การทำให้ผอม แต่เป็นการเริ่มต้นการดูแลตัวเองใหม่ หลังจากผ่าตัดแล้วจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อย เพราะกระเพาะมีขนาดเล็ก เมื่อน้ำหนักลดลงจากการรับประทานได้น้อย ก็ทำให้ผู้รับการรักษา เริ่มออกกำลังกาย ได้ ซึ่งการควบคุมอาหารพร้อมกับออกกำลังกายเป็นการลดความอ้วนที่ดีที่สุดและและปลอดภัยที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth